Tietosuojakäytäntö

1. Rekisterinpitäjä 

Adel Active (3261154-3)
Leivosentie 24
00780 Helsinki 
info@adelactive.com

2. Rekisterin nimi 

Adel Activen asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteiden hoitamiseen, tilausten käsittelyyn, toimitukseen ja laskutukseen, markkinointiin, asiakasviestintään sekä asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi
  • Osoitetiedot
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaushistoria
  • Maksutapahtumatiedot
  • Markkinointiluvat ja -kiellot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään verkkosivuston kautta tehtyjen tilausten yhteydessä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Tietojen säännönmukainen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille, paitsi lainsäädännön niin vaatiessa, esimerkiksi tilauksen toimittamiseen tai laskutukseen liittyen. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös sen yhteistyökumppaneille, kuten markkinointi- ja IT-palveluita tarjoaville yrityksille.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin, ja tiedot on suojattu asianmukaisesti ulkoiselta pääsyltä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot sekä pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

10. Yhteystiedot 

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla:
info@adelactive.com